Frames are not supported by your program<br> You should install, for example, Interent Explorer 4.0.<br>

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna

Przedmiot: TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA  PRZYRODNICZEGO

Ćwiczenia - 20 godz. ; prowadzący - dr hab. inż. Jan Piekarczyk

 
Dane do ćwiczeń:

Cwiczenia Teledetekcja - opis.doc    Uzytkowanie_Roz_Pot.jpg    ASTER_green_RP.rvc   ASTER_nir_RP.rvc   ASTER_bez_ref.rvc
ASTER_red_RP.rvc     Miasto_1-1.rvc    Miasto_2-2.rvc    Osada.rvc     Roz_Pot_topo100.rvc     Uzytkowanie.rvc