Frames are not supported by your program<br> You should install, for example, Interent Explorer 4.0.<br>

Kierunek: geografia, specjalność - kartografia i teledetekcja

Przedmiot: SPEKTROMETRIA POLOWA I LABORATORYJNA

Ćwiczenia - 20 godz. ; prowadzący - dr hab. inż. Jan Piekarczyk, dr. inż. C. Kaźmierowski

 
Dane do ćwiczeń:

 Oprogramowanie VieSpecPro ASD - manual

 Oprogramowanie VieSpecPro ASD - instalka

 materiały do ćwiczenia 1 (materiały są spakowanie ZIP-em)

 materiały do ćwiczenia 2

------------------

 Odbicie Pokrzywno (Excel)     Kontinum_remove_pokrzywno (Excel)     Dane analityczne (Excel)

 Korelacja i regresja (PDF)      Miejsce badań (Word)